Trygg Plåt & Certifikat

Trygg Plåt & Certifikat

Välj Auktoriserat Plåtslageri

Välj Auktoriserat Plåtslageri

Auktorisation ger trygghet och kvalitet

Branschens auktorisation för byggnadsplåtslagerier är för de som är seriösa och ligger i framkant. Auktorisationen innebär att man med ett systematiskt arbetssätt säkerställer sin leverans till kund.

Auktorisationen Trygg plåt kommer att bidra till att höja branschens status och anseende genom att de skapar ökat förtroende och trygghet hos kunder, samtidigt som den ger företag möjlighet att bli mer kostnadseffektiva och förbättra lönsamheten.

Ett auktoriserat företag arbetar effektivt och har kontroll på arbetsprocessen hela vägen. Det gör att du som kund alltid kan vara säker på att få en kvalitetssäker leverans.

 

⚫ Kvalitetssäkert arbetssätt

De auktoriserade företagen får ett likvärdigt sätt att arbeta. Det innebär både trygghet och tydlighet för kunden. Ett auktoriserat företag har en dokumenterad projektstyrning från projektstart till överlämnande av projekt till kund. Det gör att företaget kan garantera att leveransen till kund är kvalitetssäkrad enligt överenskommelse. Auktorisationen Trygg plåt är en garanti för kunder och uppdragsgivare att företaget har dokumenterade kunskaper och kvalitetsrutiner inom sitt verksamhetsområde.

⚫ Kunskap och struktur

De auktoriserade företagen får också tillgång till unika verktyg och dokument. Defår bland annat en handbokinnehållande
instruktioner, exempel och mallar som de ska använda för att ta fram sin företagsspecifika kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy.
De auktoriserade företagen får dessutom tillgång till unika dokument med fördjupningar, förklarande texter, färgbilder och 3D-animationer som förklarar instruktionerna gällande byggnadsplåt i Hus AMA.

⚫ Eget initiativ

Initiativet till Trygg plåt kommer från företagen själva. De ser en auktorisation som ett viktigt steg i sin kvalitetssäkring inför framtidens behov.

⚫Hög trovärdighet

För att hålla hög trovärdighet utförs auktorisationen av en extern part – certifieringsorganet INCERT.

⚫ Extra lång garantitid

Genom Svensk Byggplåts garantifond har de auktoriserade företagen möjlighet att erbjuda sina kunder extra lång garantitid på utförandet. Den ordinarie entreprenadgarantin omfattar arbetet de första tio åren. För skador som uppstår därefter går garantifonden in med en ytterligare 10-årig garanti.

Auktorisation ger trygghet och kvalitet

Branschens auktorisation för byggnadsplåtslagerier är för de som är seriösa och ligger i framkant. Auktorisationen innebär att man med ett systematiskt arbetssätt säkerställer sin leverans till kund.

Auktorisationen Trygg plåt kommer att bidra till att höja branschens status och anseende genom att de skapar ökat förtroende och trygghet hos kunder, samtidigt som den ger företag möjlighet att bli mer kostnadseffektiva och förbättra lönsamheten.

Ett auktoriserat företag arbetar effektivt och har kontroll på arbetsprocessen hela vägen. Det gör att du som kund alltid kan vara säker på att få en kvalitetssäker leverans.

Hög trovärdighet

För att hålla hög trovärdighet utförs auktorisationen av en extern part – certifieringsorganet INCERT.

Kvalitetssäkert arbetssätt

De auktoriserade företagen får ett likvärdigt sätt att arbeta. Det innebär både trygghet och tydlighet för kunden. Ett auktoriserat företag har en dokumenterad projektstyrning från projektstart till överlämnande av projekt till kund. Det gör att företaget kan garantera att leveransen till kund är kvalitetssäkrad enligt överenskommelse. Auktorisationen Trygg plåt är en garanti för kunder och uppdragsgivare att företaget har dokumenterade kunskaper och kvalitetsrutiner inom sitt verksamhetsområde.

Kunskap och struktur

De auktoriserade företagen får också tillgång till unika verktyg och dokument. Defår bland annat en handbokinnehållande
instruktioner, exempel och mallar som de ska använda för att ta fram sin företagsspecifika kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy.
De auktoriserade företagen får dessutom tillgång till unika dokument med fördjupningar, förklarande texter, färgbilder och 3D-animationer som förklarar instruktionerna gällande byggnadsplåt i Hus AMA.

Eget initiativ

Initiativet till Trygg plåt kommer från företagen själva. De ser en auktorisation som ett viktigt steg i sin kvalitetssäkring inför framtidens behov.

Extra lång garantitid

Genom Svensk Byggplåts garantifond har de auktoriserade företagen möjlighet att erbjuda sina kunder extra lång garantitid på utförandet. Den ordinarie entreprenadgarantin omfattar arbetet de första tio åren. För skador som uppstår därefter går garantifonden in med en ytterligare 10-årig garanti.

Certifikat

Certifikat

Företagsinformation

Kontakta oss för Info & Offert

Måndag – Fredag

07:00 – 16:00

Lördag – Söndag

Stängt

Ring Oss

08-7677665