KVALITET & MILJÖ

Hem – Kvalitet & miljö

Kvalitetpolicyoie xkIBOW0dvolb

Kvalitetpolicyoie xkIBOW0dvolb

Kvalitetpolicy

Vi jobbar långsiktigt med att förbättra och utveckla vår verksamhet och dess processer genom

 • Vi arbetar med konkreta verksamhetsmål som genomförs via handlingsplaner.
 • Vårat arbete skall leda till nöjda kunder och till bättre effektivitet.
 • Våra medarbetare har ett stort ansvar gentemot dig som kund och deras kompetens säkerställs genom fortlöpande utbildningar och behörigheter.

Våran verksamhet och slutprodukt ska kännetecknas av

 • Hög kvalitet
 • Estetiskt tilltalande resultat
 • God balans mellan traditionella och moderna arbetsmetoder
 • Väl genomtänkta lösningar i både projektering och utförande

Miljöplicy

Vårat miljöansvar är att:

 • I tidigt skede inför varje projekt planera och se över hur vi med god hänsyn till miljön skall hantera spill och avfall
 • Respektera och följa de miljökrav som beställare och organisationer har i varje projekt.
 • Prioritera produkter och tjänster som för uppgiften har lägsta möjliga miljöpåverkan utan att äventyra kvalitet och resultat.
 • Minska våra transporter genom god planering
 • Återanvända eller återvinna spill och överblivet material
 • Sortera farligt avfall enligt de lagar och regler som gäller på arbetsplatsen
 • Underhålla utsläppsfordon och successivt tillföra nya fordon med så låga utsläpp som möjligt

Arbetsmiljöplicy

 • Vi har nolltolerans mot trakasserier, rasism, mobbning, kränkande beteende, sexism och homofobi.
 • Vårt företag ska verka för en positiv och säkerhetsmedveten företagskultur genom tydligt ledarskap och personligt ansvar, där goda resultat uppmärksammas.
 • Vi ska arbeta förebyggande mot arbetsrelaterad ohälsa och olyckor.
 • Ingen anställd skall drabbas av skada eller ohälsa genom fall från höjd.
 • Vår personal ska alltid ha rätt utbildning för de jobb de skall utföra, och vår säkerhetsutrustning skall vara kontrollerad.
 • Vi ska sträva efter ett starkt och sammansvetsat arbetslag där alla känner sig inkluderade.
 • Vi visar respekt och hänsyn till alla på våran arbetsplats, vare sig de är beställare, kollegor eller andra yrkesgrupper.
 • Vi ska uppmuntra till att rapportera brister i arbetsmiljön, oavsett om det beror på oss själva eller på beställare eller andra yrkesgrupper.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.