Snöskottning & Service

Snöskottning & Service

Service

 

Vi erbjuder servicearbeten inom takskottning, plåt, taksäkerhet och tätskikt till fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag.
Behöver erat tak årlig genomgång som t.ex tätning av genomföringar, rensning av löv och kontroll av brunnar så rekommenderar vi ett ramavtal.
Oavsett om det gäller takskottning eller årlig takservice för ramavtal så väljer ni själva ifall ni vill avropa arbetet själva (Avropsavtal) eller om vi ska ta över ansvaret (Bevakningsavtal)
Välkommen att höra av er för att få reda på de många fördelarna med att teckna ett ramavtal!

 

⚫ Takskottning

 

⚫ Plåt

 

⚫ Taksäkerhet

 

⚫ Tätskikt

 

 

”Skotta Säkert”

 

Bakgrunden till att licensieringssystemet ”Skotta säkert” startades 2011 var att många tak skottades sönder av aktörer som inte hade tillräckliga kunskaper om hur de skulle gå tillväga.
Följden av denna brist på kunskap blev skador på fastigheter för miljontals kronor varje vinter, vilket fick försäkringspremierna att skjuta i höjden. Det fick Plåt & Ventföretagen att i samarbete med försäkringsförmedlaren Säkra Stenstaden starta ”Skotta säkert”.
Takskadorna har minskat påtagligt sedan dess.

De flesta försäkringsbolag ställer i dag krav på att samtliga taksottare ska vara lincensierade, för att försäkringen för fastigheten skall gälla.
Att anlita en entreprenör som är licensierad enligt ”Skotta säkert” blir därför extra viktigt för en fastighetsägare eller bostadsrättsförening, då det säkerställer att takskottaren har nödvändiga kunskaper om säkerhet och hur man undviker skador på tak och person.

 

Avtal

⚫ Bevakningsavtal

Det tryggaste för fastighetsägaren är ett bevakningsavtal. Då tar entreprenören på sig ansvaret att hela tiden ha koll på det aktuella taket och att vid behov utföra de åtgärder som krävs.

⚫ Avropsavtal

Den andra varianten, avropsavtal, vilket branschen förordar att företagen ska teckna. Då har fastighetsägaren ansvaret för bevakning och bedömning av behovet av skottning. Entreprenören å sin sida åtar sig att skotta taket när fastighetsägaren påkallar det.

Den allra tryggaste lösningen för fastighetsägaren är dock att man anlitar en entreprenör som dessutom är medlem i Plåt & Ventföretagen.
Då vet fastighetsägaren att entreprenören har en ansvarsförsäkring. Dessutom bör även fastighetsägaren ha en sådan. Om det i ett sådant fall inträffar en skada på taket eller något annat missöde blir det en försäkringsfråga.

Service

Vi erbjuder servicearbeten inom takskottning, plåt, taksäkerhet och tätskikt till fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag.

Behöver erat tak årlig genomgång som t.ex tätning av genomföringar, rensning av löv och kontroll av brunnar så rekommenderar vi ett ramavtal.
Oavsett om det gäller takskottning eller årlig takservice för ramavtal så väljer ni själva ifall ni vill avropa arbetet själva (Avropsavtal) eller om vi ska ta över ansvaret (Bevakningsavtal)
Välkommen att höra av er för att få reda på de många fördelarna med att teckna ett ramavtal!

Takskottning

Plåt

Taksäkerhet

Tätskikt

Skotta Säkert

Bakgrunden till att licensieringssystemet ”Skotta säkert” startades 2011 var att många tak skottades sönder av aktörer som inte hade tillräckliga kunskaper om hur de skulle gå tillväga.
Följden av denna brist på kunskap blev skador på fastigheter för miljontals kronor varje vinter, vilket fick försäkringspremierna att skjuta i höjden. Det fick Plåt & Ventföretagen att i samarbete med försäkringsförmedlaren Säkra Stenstaden starta ”Skotta säkert”.
Takskadorna har minskat påtagligt sedan dess

De flesta försäkringsbolag ställer i dag krav på att samtliga taksottare ska vara lincensierade, för att försäkringen för fastigheten skall gälla.
Att anlita en entreprenör som är licensierad enligt ”Skotta säkert” blir därför extra viktigt för en fastighetsägare eller bostadsrättsförening, då det säkerställer att takskottaren har nödvändiga kunskaper om säkerhet och hur man undviker skador på tak och person.

Avtal

Bevakningsavtal

Det tryggaste för fastighetsägaren är ett bevakningsavtal. Då tar entreprenören på sig ansvaret att hela tiden ha koll på det aktuella taket och att vid behov utföra de åtgärder som krävs.

Avropsavtal

Den andra varianten, avropsavtal, vilket branschen förordar att företagen ska teckna. Då har fastighetsägaren ansvaret för bevakning och bedömning av behovet av skottning. Entreprenören å sin sida åtar sig att skotta taket när fastighetsägaren påkallar det.

Den allra tryggaste lösningen för fastighetsägaren är dock att man anlitar en entreprenör som dessutom är medlem i Plåt & Ventföretagen.
Då vet fastighetsägaren att entreprenören har en ansvarsförsäkring. Dessutom bör även fastighetsägaren ha en sådan. Om det i ett sådant fall inträffar en skada på taket eller något annat missöde blir det en försäkringsfråga.

Företagsinformation

Kontakta oss för Info & Offert

Måndag – Fredag

07:00 – 16:00

Lördag – Söndag

Stängt

Ring Oss

08-7677665