Kvalitet, Miljö & Arbetsmiljö

Kvalitet, Miljö & Arbetsmiljö

Kvalitetspolicy

Vi jobbar långsiktigt med att förbättra och utveckla vår verksamhet och dess processer.

⚫ Vi arbetar med konkreta verksamhetsmål som genomförs via handlingsplaner.

⚫ Vårat arbete skall leda till nöjda kunder och till bättre effektivitet.

⚫ Våra medarbetare har ett stort ansvar gentemot dig som kund och deras kompetens säkerställs genom fortlöpande utbildningar och behörigheter.

Våran verksamhet och slutprodukt ska kännetecknas av

⚫ Hög kvalitet 

⚫ Estetiskt tilltalande resultat

⚫ God balans mellan traditionella och moderna arbetsmetoder

⚫ Väl genomtänkta lösningar i både projektering och utförande

Miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Vi jobbar långsiktigt med att förbättra och utveckla vår verksamhet och dess processer.

 • Vi arbetar med konkreta verksamhetsmål som genomförs via handlingsplaner.
 • Vårat arbete skall leda till nöjda kunder och till bättre effektivitet.
 • Våra medarbetare har ett stort ansvar gentemot dig som kund och deras kompetens säkerställs genom fortlöpande utbildningar och behörigheter.

Våran verksamhet och slutprodukt ska kännetecknas av

 • Hög kvalitet 
 • Estetiskt tilltalande resultat
 • God balans mellan traditionella och moderna arbetsmetoder
 • Väl genomtänkta lösningar i både projektering och utförande

Miljöpolicy

Vi på Lidingö Plåtslageri & Entrepenad AB tar särskilt ansvar för miljöfrågor och ser miljöarbetet som en viktig ingrediens i hela våran verksamhet.
Vi ska kontinuerligt utvärdera våra miljöaspekter för att minimera vår miljöpåverkan.

Vårat Miljöansvar är att:

Vi på Lidingö Plåtslageri & Entrepenad AB tar särskilt ansvar för miljöfrågor och ser miljöarbetet som en viktig ingrediens i hela våran verksamhet.
Vi ska kontinuerligt utvärdera våra miljöaspekter för att minimera vår miljöpåverkan.

Vårat Miljöansvar är att:

 • I tidigt skede inför varje projekt planera och se över hur vi med god hänsyn till miljön skall hantera spill och avfall

 • Respektera och följa de miljökrav som beställare och organisationer har i varje projekt.

 • Prioritera produkter och tjänster som för uppgiften har lägsta möjliga miljöpåverkan utan att äventyra kvalitet och resultat.

 • Minska våra transporter genom god planering
 • Återanvända eller återvinna spill och överblivet material

 • I de fall det är tekniskt möjligt använda produkter som antas vara mindre farliga för miljön

 • Sortera farligt avfall enligt de lagar och regler som gäller på arbetsplatsen

 • Underhålla utsläppsfordon och successivt tillföra nya fordon med så låga utsläpp som möjligt
 • I tidigt skede inför varje projekt planera och se över hur vi med god hänsyn till miljön skall hantera spill och avfall
 • Respektera och följa de miljökrav som beställare och organisationer har i varje projekt.
 • Prioritera produkter och tjänster som för uppgiften har lägsta möjliga miljöpåverkan utan att äventyra kvalitet och resultat.
 • Minska våra transporter genom god planering
 • Återanvända eller återvinna spill och överblivet material
 • I de fall det är tekniskt möjligt använda produkter som antas vara mindre farliga för miljön
 • Sortera farligt avfall enligt de lagar och regler som gäller på arbetsplatsen
 • Underhålla utsläppsfordon och successivt tillföra nya fordon med så låga utsläpp som möjligt

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

 • Vi har nolltolerans mot trakasserier, rasism, mobbning, kränkande beteende, sexism och homofobi.

 • Vårt företag ska verka för en positiv och säkerhetsmedveten företagskultur genom tydligt ledarskap och personligt ansvar, där goda resultat uppmärksammas.

 • Vi ska arbeta förebyggande mot arbetsrelaterad ohälsa och olyckor.

 • Ingen anställd skall drabbas av skada eller ohälsa genom fall från höjd.
 • Vår personal ska alltid ha rätt utbildning för de jobb de skall utföra, och vår säkerhetsutrustning skall vara kontrollerad.

 • Vi ska sträva efter ett starkt och sammansvetsat arbetslag där alla känner sig inkluderade.

 • Vi visar respekt och hänsyn till alla på våran arbetsplats, vare sig de är beställare, kollegor eller andra yrkesgrupper.

 • Vi ska uppmuntra till att rapportera brister i arbetsmiljön, oavsett om det beror på oss själva eller på beställare eller andra yrkesgrupper.
 • Vi har nolltolerans mot trakasserier, rasism, mobbning, kränkande beteende, sexism och homofobi.
 • Vårt företag ska verka för en positiv och säkerhetsmedveten företagskultur genom tydligt ledarskap och personligt ansvar, där goda resultat uppmärksammas.
 • Vi ska arbeta förebyggande mot arbetsrelaterad ohälsa och olyckor.
 • Ingen anställd skall drabbas av skada eller ohälsa genom fall från höjd.
 • Vår personal ska alltid ha rätt utbildning för de jobb de skall utföra, och vår säkerhetsutrustning skall vara kontrollerad.
 • Vi ska sträva efter ett starkt och sammansvetsat arbetslag där alla känner sig inkluderade.
 • Vi visar respekt och hänsyn till alla på våran arbetsplats, vare sig de är beställare, kollegor eller andra yrkesgrupper.
 • Vi ska uppmuntra till att rapportera brister i arbetsmiljön, oavsett om det beror på oss själva eller på beställare eller andra yrkesgrupper.

Företagsinformation

Kontakta oss för Info & Offert

Måndag – Fredag

07:00 – 16:00

Lördag – Söndag

Stängt

Ring Oss

08-7677665

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.